มีปัญหาทางสายตา เรามีวิธีแก้ 10 อันดับ ศูนย์เลสิค ปี 2023

Best Clinic Review Team By Best Clinic Review Team0 Comments1 min read1.3K views

ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเพราะมีส่วนในการมองเห็น หากใครมีปัญหาสายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียงและไม่สะดวกใส่แว่นตาและคอนแทคเลนส์ อาจจะเลือกใช้การทำเลสิค เนื่องด้วยความบอบบางของดวงตา การหาสถานที่ทำเลสิคจึงต้องเลือกสถานพยาบาลที่ดี สะอาด และทำดำเนินการโดยแพทย์ที่มีประสบการณ์ด้านดวงตา วันนี้เราได้คัดสรร 10 สถานที่ทำเลสิคมาให้ทุกคนแล้ว ไปดูกันค่ะ


TRSC International Lasik Center

เลสิค

โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางจักษุวิทยา ให้บริการรักษาภาวะสายตาผิดปกติหรือการทำเลสิค ไม่ว่าจะเป็นสายตายาว สายตาสั้นโดยกำเนิดหรือตามอายุ รวมถึง สายตาเอียง ด้วยการผ่าตัดวิธี LASIK, ReLxE, PRK, FemtoLASIK และการผ่าตัดใส่เลนส์เสริม เป็นโรงพยาบาลศูนย์เลสิคที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008

Website: lasikthai.com

Facebook: facebook.com/lasikthai

E-mail : info@lasikthai.com

Tel.: 02-733-2020


Laser Vision International Lasik Center

เลสิค

ศูนย์รักษาสายตาโดยเป็นผู้บุกเบิกการทำเลสิคโดยใช้เลเซอร์ ทำให้มีความสบายตาและปลอดภัยแม่นยำขั้นสูงสุด สำหรับรักษาภาวะสายตาผิดปกติต่างๆ ร่วมถึงการใส่เลนส์เสริมและการสลายต้อกระจก โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยี LV Signature FemtoLASIK ที่ใช้ Femtosecond Laser ในการรักษาภายใต้การรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ISO 9001: 2008

Website: www.laservisionthai.com

Facebook: facebook.com/lasiklaservisionthai

E-mail : info@laservisionthai.com

Line: @Laservision

Tel.: 02-939-6006


Rutnin-Gimbel Lasik Center

เลสิค

ศูนย์เลสิค รักษาสายตาระดับนานาชาติ ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจักษุ รัตนิน และ Gimbel Eye Centre จากประเทศแคนาดา

อีกทั้งยังเป็นศูนย์รักษาสายตาแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีครบทุกทางเลือกในการรักษาสายตาไม่ว่าจะเป็น ReLxE Smile, Ferrara Ring, PRK, Femto Lasik, Lasik, เลนส์เสริม (ICL) ให้เหมาะกับสภาพสายตาแต่ละดวงมากที่สุดผ่านการรับรองมาตรฐานจาก ISO 9001: 2008

Website: rutningimbel.com

facebook: facebook.com/rutningimbel

E-mail: info@rutningimbel.com

Tel.: 02-639-3355


Bangkok Hospital Lasik Center

เลสิค

ศูนย์เลสิคที่นำเอาเทคโนโลยีใหม่ในการทำเลสิคคือเครื่องแยกชั้นกระจกตา Femtosecond laser รุ่น VisuMax  และเครื่องเลเซอร์ Mel 80 ของ Carl Zeiss ซึ่งมีคุณสมบัติโดดเด่นในการใช้เวลาในการรักษาและระยะพักฟื้นสั้น สามารถกลับมามองเห็นเป็นปกติได้อย่างรวดเร็วจากประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี

Website: bangkokhospital.com

Facebook: facebook.com/BangkokHospital

Line : @BkkHospitalShop

Tel.: 02-310-3000


Lasik XYZ by Advanced Lasik Center

เลสิค

ศูนย์ทำเลสิครักษาดวงตาโดยการใช้เทคนิค LASIK (Laser In-Situ Keratomileusis), PRK (Photorefractive Keratectomy) และเลนส์เสริม ICL (The Implantable Contact Lens) ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ISO, HA และ JCI

Website: lazik.xyz

facebook: facebook.com/lasikadvancedcenter

Tel.: 02-941-2890


Yanhee Hospital

เลสิค

โรงพยาบาลทำเลสิครักษาดวงตารักษาสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียงโดยสามารถเลือกขัดเลนส์ตาด้วยแสงเลเซอร์ 1 หรือ 2 ข้างตามอาการของคนไข้ โดยแพทย์ที่มีประสบการณ์ทางด้านจักษุแพทย์โดยตรง รับประกันได้ด้วยโรงพยาบาลศัลยกรรมชั้นนำอย่างโรงพยาบาลยันฮี

Website: th.yanhee.net

facebook: facebook.com/YanheeHospital.YH

E-mail: info@yanhee.co.th

Tel.: 02-879-0300


Somdech Pra PinKlao Hospital

เลสิค

โรงพยาบาลทำเลสิครักษาสายตาโดยการใช้เทคโนโลยี Femtosecond Laser รุ่น VisuMax และเครื่อง Excimer Laser รุ่น MEL 90 ของ Carl Zeiss เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด จากเยอรมนี ด้วยการผ่าตัดแบบ ReLEx SMILE ทำให้แผลเล็ก หายเร็วและพักฟื้นสั้น

Website: srisirilasik.com

E-mail: info@lasikpinklao.com

Tel.: 089-965-7658


Thammasat Lasik Center

เลสิค

โรงพยาบาลทำเลสิครักษาสายตาโดยใช้เทคนิค Surface Ablating Technique หรือเรียกว่าการขูดผิวกระจกตาออกแล้วใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์เจียกระจกตา ซึ่งนั่นก็คือวิธี PRK และเทคนิค Lasik ซึ่งคือการเปิดกระจกชั้นตาขึ้นบนเพื่อเปิดเป็นฝา ยิงเลเซอร์เข้าไปและปิดกระจกตากลับคืน ทำให้ดวงตากลับมามองเห็นได้อย่างเป็นปกติ

Website: lasikthammasat.com

E-mail: Tueyecenter@hotmail.com

Tel.: 02-926-9948


Pattaya Lasik Center

เลสิค

โรงพยาบาลทำเลสิครักษาสายตาโดยใช้เทคนิคเลสิคไร้ใบมีด (Femto LASIK) ในการรักษาที่มาจากประเทศเยอรมัน ให้คนไข้ได้รับการรักษาที่ปลอดภัยและแม่นยำบนพื้นฐานของมาตรฐานคุณภาพและราคาที่สมเหตุสมผล

Website:  pattayalasik.com

facebook: facebook.com/pattaya.lasik

Tel.: 038-259-939


Supreame iLasik

เลสิค

โรงพยาบาลทำเลสิคเพื่อรักษาสายตาให้กับคนไข้ที่มีปัญหาสายตาสั้น สายตายาวและวายตาเอียงโดยมุ่งใช้การรักษาโดยเครื่องมือและวิธีการที่มีความทันสมัย ปลอดภัย แม่นยำ และเน้นทีมบุคคลากร จะต้องได้รับการฝึกฝนเฉพาะทาง โดยใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ในการแก้ไขสายตา iLASIK (ไอเลสิค) จากประเทศสหรัฐอเมริกา

Website: www.supremeilasik.com

Facrbook: facebook.com/supremeilasik

E-mail: eyeinfo@supremeilasik.com

Tel.: 02-631-2112


Thai Best Clinic Reviews.
signature
Tags

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No Comments Yet.