Tag Archives กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

เหงื่อนออกเยอะเกินไป เรามีวิธีแก้ 10 อันดับ คลินิกกำจัดต่อมเหงื่อ ปี 2021

กลิ่นตัวแรง กลิ่นตัวเหม็นเปรี้ยว เป็นสิ่งที่ได้มาจากกรรมพันธุ์ เชื้อชาติ ฮอร์โมนในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นมักจะพบว่ามีกลิ่นตัวมากขึ้นเนื่องจากมีขนขึ้นตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ขนรักแร้…

Share