Tag Archives เปลี่ยนเสียง

อยากเปลี่ยนเสียงให้หวานขึ้น 10 อันดับ คลินิกเปลี่ยนเสียง ปี 2021

การผ่าตัดเปลี่ยนเสียงคือ การทำให้เกิดเสียงเล็กแหลม  โดยการเพิ่มความถี่ของเสียงมากขึ้นในช่วงความถี่เสียงของผู้หญิง และให้มีการพูดออกเสียงเป็นจังหวะ แบบเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องฝืน ดัดเสียงอีกต่อไป  โดยการ ผ่าตัดสายเสียงให้ตึงและทำให้สั้นลง  ขณะเดียวกันหลังผ่าตัดต้องมีการฝึกการออกเสียง  …

Share